Åpningstider og sted

 Tid avtales. 

Sted: Johan Herman Wessel vei 99, 1540 VESTBY