Coaching

Alle trenger noen å snakke med.
Noen ganger er det ikke nok med en venn.
Noen ganger er det ikke behov for en psykolog,
Noen ganger trengs en person som kan tenke utenfor boksen.
Det er da du trenger en Coach.

Jeg jobber med et ressursorientert, holistisk konsept basert på ILIANA-modellen.

 Dette er coaching med dybde!


Du lærer å benytte selvutviklingsverktøy – livsdialog med lytting og spørsmål – innsiktsmeditasjon - energiarbeid/ healing - NLP - løsningsorientert veiledning - og mye, mye mer!

 

Hos en ILIANA coach kan du få hjelp til:

 

 

-              Motivasjon

-              Å nå et mål

-              Personlig utvikling

-              Øke selvtillit

-              Fjerne gamle trossystemer om deg selv

-              Bli bevisst dine egne ressurser

-              Bli kvitt adferd som ikke gagner deg

-              Takle stress og mas

-              Endre uvaner

-              Se positivt på livet

-              Få tak i underbevisstheten

 

 

NLP er kjent som en av de mest effektive og moderne former for psykologi.

 

Det handler om hvordan kroppen og hjernen fungere sammen. Tidligere opplevelser og erfaringer har "programmert" oss til å reagere automatisk på en hendelse, og det er denne programmeringen vi kan endre for å oppnå reaksjonsmønstre vi selv ønsker og vil ha!

 

 

Nevro: Vi opplever verden helt unikt og svært forskjellig – vi har alle våre «egne briller» på.

Nevro er sammenhengen mellom våre nervebaner og læren om hvordan vi danner vår egen oppfatning av virkeligheten gjennom sansene våre. Det er denne oppfatningen som har betydning for hvordan vi fungerer – og denne oppfatningen kan lett endres – vi må bare ha verktøy til å vite HVORDAN. 

 

Lingvistisk: Lingvistikk er språkvitenskap. Ved å se på språket kan man finne en inngangsport til å finne ut av hvordan man tenker og sanser – og i tilfelle endre dette.

 

 

Programmering: Vi er alle produkter av tidligere opplevelser og erfaringer. Hvordan vi tenker, føler og snakker til oss selv på – har en enorm påvirkning på livet vårt.

Gjennom NLP prosesser kan vi omprogrammere de trossystemene eller programmene vi allerede har som vi vil endre – slik at vi kan bli mer av de vi selv ønsker å være.